H – K

H

Hà Chi Thương 01 02  03 (Complete Q1)

Hạ Cửu Lưu Hệ Liệt

Hạ Nhật Ngọ Hậu Đích Lão Nhân Trà private

Hạ Tân Lang nhã văn, HE

Hacker Otaku Và Tổng Tài hiện đại, hài, 1×1, gian xảo công, ngây thơ thụ, HE.

Hắc Ám Hệ Liệt:

 • Đây Là Yêu hiện đại đô thị, hắc bang, 1×1, tàn nhẫn vặn vẹo độc chiếm lãnh khốc si tình mỹ cường công x anh tuấn dương quang dần dần trở nên vô cảm cường thụ, ngược luyến tàn tâm, từ thời học sinh đến khi trưởng thành

Hắc Ám Xâm Tập  bá đạo công(trá hình), cường thụ, sinh tử văn.

Hắc Bang Bất Luân

Hắc Bì Bút Ký Bản Xuyên việt  dị thế, ma pháp, lý trí trung dung xuyên việt công , ám hệ ma pháp sư tiểu thụ

Hắc Bang Lão Đại, Nhĩ Toán Mao! 01   hiện đại, hắc bang, cường cường, 1×1, ấm áp, HE

Hắc Đạo Tình Duyên hiện đại đô thị, cường công cường thụ, HE

Hắc Đạo Tình Nhân

Hắc, Đó Là Vợ Ta Hiện đại ,Tiểu Bạch văn – khôi hài- thoải mái , trước phúc hắc sau trung khuyển công X ngạo kiều nữ vương thụ

Hắc Hồ Bạch Lang Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, lạnh lùng bá đạo lang công x hồ ly thụ

Hắc Miêu Ăn Mực Hiện Đại, đại thúc thụ, 1×1

Hắc Pháp Sư Dữ Bạch Vương Tử Hệ Liệt huyền huyễn, nhất thụ nhất công, ma pháp

Hắc Y Đại Hiệm vs Bạch Y ma Giáo Giáo Chủ delete

Hãn Phỉ Hệ Liệt

Hán Hoàng Hệ Liệt Chi Cầm Tướng cổ trang, cung đình, ôn hinh, công sủng thụ, phiêu lương tướng quân thụ, hoàng đế cường công

Hán Thủy Đan Ưng cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hài, HE

Hận Ái Hiện đại đô thị, SM, HE.

Hắn Đến Từ Ngoài Hành Tinh hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, hoan hỉ oan gia, khôi hài

Hạnh Hoa Thôn Hệ Liệt: ngọt ngào văn, nhất công nhất thụ, công sủng thủ, sinh tử văn

Hạnh Phúc Phiến Mại Sở Hệ Liệt:

 • Điều Giáo hiện đại, đam mỹ, ấm áp, cường công nhược thụ, HE
 • Mãi Mại (Mua Bán) hiện đại, nhất công nhất thụ, bá đạo cường công sao kim chịu, cường thủ đoạt hào, HE

Hạnh Phúc Giữa Những Kẽ Tay (Chỉ Phùng Gian Đích Hạnh Phúc) hiện đại, ấm áp, công sủng thụ, HE

Hạnh Phúc Tiểu Hài Tử Lưu Tiểu Nguyên Hiện đại đô thị, mĩ công mĩ thụ, công sủng thụ, nhẹ nhàng, HE

Hạnh Phúc Tiểu Khu Thất Hào Lâu nhất công nhất thụ, ấm áp, nhẹ nhàng, tình duyên đô thị, HE.

Hạnh Phúc Viên Mãn Hệ Liệt

Hàng Ma Tháp

Hàng Không Bán hiện đại

Hằng Ôn  hiện đại đô thị,nhất thụ nhất công , giới giải trí, gương vỡ lại lành

Hải Âu Chi Thương Cổ trang, giang hồ, 1-1, cường-cường, thụ phản công, sửu thụ, ngược văn, HE

Hai Con Người, Một Cuộc Đời Hiện đại đô thị, H cao, 1×1, ( trá hình) Tra công x Tiện thụ, Ngược tâm, HE

Hải Nguyệt Thâm Thâm hiện đại, công sủng thụ , HE (couple chính)  BE (couple phụ )

Hái Hoa Tặc cổ trang, võ lâm, nhất công nhất thụ, mỹ công cường thụ, ân oán giang hồ.

Hào Môn Diệm 01  02  hiện đại, cường cường.

Hảo Nhân Nan Vi hiện đại đô thị , nhất thụ nhất công , mỹ công sửu thụ , đại thúc thụ.

Hạo Thiên Võng Cực Hệ Liệt

Hãy Để Anh Làm Anh Trai Của Em  01  02  Hiện đại, 1×1, công sủng thụ, HE.

Hệ thảo hòa Giáo thảo 01   02  ABO, 1vs1, H, trước tình địch sau thành tình nhân, sinh tử, HE

Hệ Tình Tuyến Phú thương x tiểu quan, si tâm bất hối (yêu ko hối hận), ngược công, thụ bị hủy dung, cảm động, HE

1.Hi Nháo Giang Hồ:

3.Hi Nháo Dị Vực:

 • Hữu Cầm Hà Tu Kiếm  01  02 hướng dễ dàng, giang hồ ân oán, dị quốc kỳ duyên, thiên chi kiêu tử, cải trang giả dạng

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại huyết thống (huynh đệ, phụ tử, bác cháu) xuyên việt, cường công, thông minh lưu manh thụ, có chút NP nhưng cuối cùng là 1×1, HE

Hiến Cho Kim Chủ Đại Nhân Thâm Bất Khả Trắc  giới giải trí, 1×1, khế ước tình nhân, ôn nhu quỷ súc công x nhị hóa nhân thê thụ, hài, ấm áp 

Hiên Viên  01  (Complete Q1)  02  (Q2) drop Xuyên việt thời không, cổ trang, cường công nhược thụ, sinh tử văn

Hiệp? Hiệp Sĩ?? Đại Hiệp??? private

Hiệu Ứng Bươm Bướm  hiện đại đô thị, người và người nhân tạo.

Hổ Duyến cổ trang, cung đình, xuyên không, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, một chút ngược luyến, cường công cường thụ, HE

Hòa Bình Chia Tay trung thiên đam mỹ hiện đại, ích kỉ công x thản nhiên thụ, ngược luyến tình thâm gương vỡ lại lành, chính kịch hiện thực hướng, ngôi thứ nhất, HE.

Hoa Dung Nguyệt Mạo  nhất thụ nhất công, cổ trang, hỗ công

Họa Đường Xuân  trọng sinh, cổ trang, cung đình, giang hồ, phụ tử niên thượng, 1×1, HE

Hoa Hoa Du Long  Cổ trang, cung đình, nhất thụ nhất công, cường cường, hoàng đế x sơn tặc, mỹ công, bình phàm thụ, ngược tâm, H

Hoa Lạc Vị Thức Quân cổ trang, giang hồ, nhất công nhất thụ, hỗ công , có ngược, HE.

Hoa Miên Liễu Túc Cổ trang, giang hồ, xuyên không, HE

Hoa Nhai Thập Nhị Thiểu Hệ Liệt ấm áp, điềm văn, HE

Hoa Nguyệt Ngân phụ tử, xuyên không, 1×1

Hoa Tâm Thuần Chúc Ái hiện đại, khá nhiều cảnh tế nhị, kết thúc đẹp.

Hoa Thần Nguyệt Tịch xuyên không, phụ tử, mỹ công bình phàm thụ, HE.

Hoa Viên hiện đại, đoản văn

Hỏa Diễm Triền Truyện Ấm áp ngọt ngào , bá đạo công , ôn nhu nhu nhược thụ ,  công sủng thụ , huynh đệ , hiện đại ,HE.

Hoan Nghênh Lai Đáo Trạch Nam Chi Gia nguyên sang, đô thị tình duyên, 1×1, hài, nhiều coupe, HE.

Hoàn Khố  02 cổ trang, huyền huyễn, nhất công nhất thụ, ngược tâm, HE Phiên ngoại Sinh Một Đứa Đi

Hoán Phu khôi hài

Hoàn Thị Thính Nhĩ Ngạ Trứ Ba delete

Hoàng Đế “Bụi Đời” Và Minh Chủ “Đầu Gỗ” giang hồ võ lâm, nhất thụ nhất công, phúc hắc công ngây thơ đần độn thụ, hài, HE

Hoàng Đế Của Hoàng Đế Cung đình, cổ trang,  nhất công nhất thụ, ngây thơ thụ, hoàng đế công

Hoàng Đế Không Làm Đi Làm Thái Giám 01  02  hài cổ trang, nhất công nhất thụ.

Hoàng Đế Thái Giam Nhất Oa Chúc  Kỳ huyễn, đế vương thụ x thái giám công, sinh tử văn, mỹ công x cường thụ, hài bựa, 1×1, HE.

Hoàng Đế Là Gã Đại Lưu Manh cung đình, hài, nhất công nhất thụ, HE.

Hoàng Đế Thái Giam Nhất Oa Chúc Kỳ huyễn, đế vương thụ x thái giám công, sinh tử văn, mỹ công x cường thụ, hài bựa, 1×1, HE.

Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ huyền huyễn, ngây thơ thụ, hài, cường bạo, cao H.

Hoàng Kim Thử Tham Ăn huyền huyễn,  xảo quyệt công, đáng yêu thụ, công sủng thụ, hài.

Hoàng Khuyết Khúc Hệ Liệt

Hoàng Phu Trùng Trùng Hiện đại, khoa kỹ, sinh tử văn, ấm áp, nhất thụ nhất công

Hoàng Thúc   cung đình, huyền huyễn (một chút), buồn, trào phúng, HE

Hoàng Thúc Tân Khổ Cổ trang, cung đình nhưng ko tranh đấu, phúc hắc vương gia công,tiểu bạch hoàng đế thụ, chú cháu, công sủng thụ, ngọt ngào, hài, HE

Hoàng Tử Truyền Kỳ  Xuyên việt giá không, cổ phong, chủ công

Hoạt Thụ Tội  Phiên ngoại Trường Tương Thủ cổ trang giang hồ, cường cường, lãnh đạm cấm dục công x ngoài miệng không đứng đắn thụ, 1×1, có H, SE~

Học Viện Ác Mộng  hiện đại, nhất công nhất thụ, trường học, niên hạ công, bá đạo (đôi lúc hơi trẻ con) công x ôn nhu thụ, HE .

Hòe Thụ Lý Khuynh hướng BL, nhai phường lân lý (~ hàng xóm láng giềng), linh dị huyền nghi, về phần có kinh dị hay ko thì mỗi người 1 ý.

Hồ Giá PN Bánh Bao Thiên   PN Trung Thu Tiết sinh tử, mỹ công anh tuấn thụ, khả ái bá đạo công ôn nhu thụ, thụ sủng công, ấm áp văn, HE

Hổ Môi Xuyên qua, cổ đại

Hổ nô cổ trang, có chút ngược, bá đạo chấp nhất công, dịu dàng hai chân bất thiện thụ, HE.

Hồ Sơ Chuyện Lạ  thần quái, thần tiên, ma quái, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia.

Hồ Đích Lao Lung Hiện đại, hắc bang quân sư vs cảnh sát trọng án, 1×1, HE, cuồng khuyển cường công, đại thúc thụ (thật ra thì cũng không già lắm).

Hồ Điệp Công Tử cổ trang, giang hồ, cường thế bà đạo công x…tiểu bạch thụ

Hổ Thần Đích Tiểu Thỏ Tể truyện ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thần tiên, 1×1, ôn nhu hổ thần công x đáng yêu bé thỏ thụ, luyến đồng, tiểu bạch văn, thanh thủy, hài, ngọt ngào ấm áp, công sủng thụ, HE.

Hối Tình Mạc Tương Tư nhất công nhất thụ, mỹ công mỹ thụ, ngược luyến tàn tâm, HE .

Hồi Ức Quân Nhân Đồng Tính Truyện delete

Hỗn Đản, Nói Thích Tôi Thì Chết Sao! Hiện đại, tạc mao thụ x mặt than công, hài.

Hồn Đồn Than  01 (Q1 Complete) 02 (Q2 Complete) hiện đại, nhất công nhất thụ, ngược luyến tàn tâm, HE

Hôn Nhân Tạm Được Hiện đại, lạnh lùng công với ôn nhu thụ, bình thản ấm áp, HE

Hôn Quân Chỉ Nam  xuyên việt, cung đình, đế vương thụ x tướng quân công, thoải mái thổ tào hệ, 1×1, HE

Hỗn Trướng Từ Đâu Đến kỳ huyễn, hài hước, thỏ tử công x bạch hổ thụ, mỹ cường, vô sỉ phúc hắc công x táo bạo biệt nữu thụ 1×1, HE

Hồng Bì Hài hiện đại, niên hạ công, đại thúc thụ, dụ thụ, ngược tâm nhẹ nhàng, bẻ thẳng, 1v1, HE.

Hồng Trần Nhất Mộng

Hồng Trần Online võng du, đam mỹ ,nhất thụ nhất công, 4P trá hình.

Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại giang hồ, nhất thụ lưỡng công, mĩ công tầm thường thụ, HE

Hồng Tuyến Ký Xuyên việt giá không, cổ trang cung đình, hủ nữ xuyên hoàng hậu tai họa khắp thế gian (^^), toàn dân BL, nhiều CP, mỗi CP một kiểu (nói trước mất vui ^^), siêu hài siêu tưng tưng, YY hủ hóa tất cả mọi sự, tẩy não thành công tất cả mọi người, siêu HE

Hợp Hoan  (Tuyết Trung Không Linh) Trung khuyển thu, nhược thụ, HE

Hứa Vị Trọng Sinh Kí  Trọng sinh , Huyền Huyễn , 1X1 , HE 

Hùng Miêu Viên Viên  ấm áp, nhất thụ nhất công, huyền huyễn, HE.

Hùng Thụ Đương Tự Cường  Hiện đại, 1-1, cường-cường, mỹ công tráng thụ, nhất kiến chung tình, ấm áp, HE.

Hữu Điều Kiện Luyến Ái hiện đại học đường, mĩ công, bình phàm thụ, ngược 1 chút

Hữu Chủng Tả Đồng Nhân Nhĩ Hữu Chủng Khai Môn A võng văn, thụ truy công

Hữu Thủy Vong Xuyên Cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE

Huề Thủ Hi Thủ hiện đại, 1×1, ôn nhu phúc hắc tổng tài công, bình thường hs nghèo thụ, ấm áp, HE

Huề Thủ Thiên Nhai    02  cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, 1×1, HE.

Hủy Tâm Chú Huyền huyễn, nhất thụ nhất công, lãnh đạm công vs đỏng đảnh si tình thụ, ngược luyến tàn tâm

Huyền cực Online hiện đại, võng du (game online), nhất thụ đa công, công sủng thụ, ấm áp, HE

Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang  cổ trang,  huyền huyễn,  nhất thụ nhất công,  sinh tử văn (sinh con),  ngọt,   pink,   công sủng thụ,  ấm áp,  có H, HE

Huyễn Phượng Khúc cổ trang, xuyên không, bình định thiên hạ, cường công tuyệt mỹ thụ, 1×1, nam nam sinh tử(phiên ngoại), HE.

Huyết Dạ Hệ Liệt:

 • Huyết Dạ Dị Văn Lục  01  02 Hiện đại, huyền nghi tham án văn, khoa học viễn tưởng, cường cường, HE.

Huyết Sắc Chi Nguyệt  Hiện đại, hấp huyết quỷ – Vampire, cường thủ hào đoạt, nhất thụ đa công, mỹ công cường thụ. Trá hình huynh đệ văn

Huyết Sắc Mê Mộ Tây phương, nhất thụ nhất công, cường cường, vampire công, máu lạnh ưa sạch tử thần nữ vương thụ, kỳ huyễn, drama, công sủng thụ, HE.

Huyết Tinh Phong Tình Hiện đại, cường công cường thụ,  hắc bang tình cừu(hắc bang lão đại vs cảnh sát), nằm vùng, ngược tâm, 1×1, HE.

Huynh Đệ Cấm Chỉ hiện đại, hắc đạo, 1vs1, ngụy huynh đệ, mỹ cường công mỹ cường thụ, HE.

Huynh Hữu Đệ Cung Q1&2  Q3 Complete 3Q hiện đại, học đường, huynh đệ văn, 1×1, HE

Huynh Trưởng Biến Thái ngược thân ngược tâm. Cận đại. Huynh đệ. Thiếu tá bá đạo đạo tàn khốc công (khùng công) x khiếp nọa thụ, biến thái, BE chính văn + HE phiên ngoại.

Huỳnh Mạc Phách Đương Hiện đại – cuộc sống đô thị, GV, niên hạ, công sủng thụ, ấm áp, 1×1, HE

K

Kẻ Mù – Người Điếc hiện đại, đô thị tình duyên, ấm áp, nhất thụ nhất công

Kế Hoạch Cướp Tiền  01  02 đoản văn 10c

Kế Hoạch Dưỡng Thành Đại Thần hiện đại, minh tinh văn, hài, yêu nghiệt đại thúc nữ vương thụ x trung khuyển công, HE.

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hy Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện xuyên văn, 1×1, He

Kế Phụ Hiện đại, nhất kiến chung tình, sinh tử, song tính, luyến đồng, phúc hắc bá đạo công, mỹ thụ, cường đoạt thủ hào, HE

Khả Thị Ngã Ngận Ôn Nhu  ngắn, cổ trang, huyền huyễn, thú thú, yêu tinh, 1×1, ôn nhu trung khuyển ngốc nghếch hổ tinh công x biệt nữu nhát gan đáng yêu thỏ tinh thụ, công sủng thụ, bình thản ấm áp, HE

Khách Điếm Lão Bản Xuyên không, võ lâm, nhất thụ lưỡng công, ân oán giang hồ, ngược luyến

 • Chính Văn 01 02 03 04 (Từ Chương 26) 05 (từ chương 40)
 • Phiên Ngoại 01 02

Khán Thượng Tha Hiện đại, nhất thụ đa công (3p), đại thúc thụ, niên hạ công

Khát Khao Khôn Cùng (Nan Ngôn Chi Dục) hiện đại đô thị, 1×1, HE

Khất Cái Hoàng Đế  cổ trang, cường công nhược thụ, nhất thụ nhất  công

Khi BF Yêu Dấu Thị Sát Weibo Của Mình hài, nghiêm cẩn đần độn công x thoát tuyến thụ

Khi Cà Chớn Gặp Cà Chua hài, shounen ai

Khi Lãnh Khốc Gặp Lạnh Lùng hiện đại, 1×1, lãnh khốc mỹ công x lạnh lùng bình phàm thụ,

Khí Ma Hãm

Khí Phách Thành Chỉ Sỏa Đại Phu Giang hồ, cổ trang, mỹ công, bình phàm thụ, nhất thụ nhất công, HE

Khi Thiên Lôi Câu Động Địa Hỏa  (Ngày Đó Khiến Trái Đất Thay Đổi) Hiện đại, 1×1, quý tộc Tây phương lãnh khốc cuồng ngạo bá đạo công x ôn nhu quật cường xinh đẹp thụ, thụ tàn tật ( câm điếc ) , ngược , HE

Khi Thiếu Gia Gặp Thiếu Gia  01 Complete CV 02 Complete hiện đại đô thị, nhẹ nhàng, thanh thủy văn, nhất thụ nhất công, HE

Khiết Phích Thiếu Gia phụ tử, fantasy, romance, xuyên không_thời gian

Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn Cổ trang, cung đình, công xuyên không [Mây: phúc hắc, đại-đại-đại sắc lang, bị bệnh đau cột sống =))))))], đế vương thụ, cường – cường… 

Khó Có Thể Tha Thứ Cổ trang, cường công nhược thụ, ngược tâm, HE.

Khó Ngăn Cản hiện đại phúc hắc công ( chủ biên tập) đáng yêu trạch nam tác gia thụ (tác gia đam mỹ mới)

Khóa Thế Tình Duyên cổ đại, hiện đại, xuyên, nhất thụ lưỡng công, 3p, ấm áp, công sủng thụ, HE

Khoái Nhạc Tiểu Khu Nhất Hào Lâu  hiện đại, ấm áp hài, 1×1, HE

Khoảng Cách Từ Dạ Dày Đến Trái Tim hiện đại đô thị, 1×1, HE

Khố Hạ Chi Thần hiện đại, phúc hắc suất công x lạnh lùng mỹ thụ, cường cường, H văn, HE.

Khốn Tại Võng Trung Ương Hiện đại, thầy – trò, niên hạ, ngoan độc phúc hắc mỹ công x thành thật yếu đuối ngốc thụ, cường thủ hào đoạt, HE.

Khốn Tù  hiện đại, phụ tử, HE.

Không Hề Phòng Bị  hiện đại, đô thị cuộc sống, S công M thụ, trung khuyển công, HE.

Không Muốn, Không Muốn, Buông!  Hiện đại, 1×1, hài

Không Phải Chúng Ta Chia Tay Rồi Sao? 1vs1, hiện đại, HE

Không Sợ Chết, Sợ Đau hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, kế huynh đệ, phúc hắc lãnh công, ngược tâm, HE

Không Thành Ký Hiện đại, huynh đệ niên thượng, 1×1, HE

Không Thể Không Yêu (Bất Khả Bất Ái)  hiện đại

Không Thể Không Yêu Ta Xuyên không, cổ trang, nhất thụ đa công, HE

Khởi Đầu Của Hạnh Phúc

Khuynh Tẫn Thiên Hạ – Loạn Thế Phồn Hoa  ngược luyến tàn tâm, nhất công nhất thụ

 • Chính Văn 01 (c1->7) 02 (c1->12)  03 Complete 04 (từ Q VI)
 • Phiên Ngoại  01  02 (Drop q2c19)  03  04  05

Khuynh Tình xuyên không, phụ tử, cường thụ, cung đình

Khuynh Thành Nguyệt Cổ trang, cung đình, đế vương (đáng yêu háo sắc :”>) thụ, (tà mị phúc hắc =]]) mỹ công, ấm áp, 1×1, HE.

Khuynh Thành Song Tuyệt cổ phong nhã vận, nhất thụ nhất công, HE, hơi ngược

Khuynh Thần Lạc Cửu Tiêu cổ trang, ân oán giang hồ, cường cường, 1×1, ấm áp, huynh đệ văn, HE

Khuynh Thế · Thiên Hạ Duy Song

Kịch Bản Không Phải Như Vậy Vô hạn xuyên, hài nhẹ, thổ tào văn.

Kiêm Gia cổ trang, cung đình, bá đạo hoàng đế cường công,quật cường thái giám thụ, có ngược.

Kiếm Ảnh Trọng Lâu  cổ trang, phụ tử, xuyên qua , giang hồ, huyền huyễn, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, ấm áp, chút ngược, HE.

Kiểm Cá Khất Cái Dưỡng Cổ trang, cung đình, hài hước, trung khuyển dương quang công, lãnh đạm nữ vương thụ, sinh tử, HE.

Kiểm Lai Đích Đại Thúc hiện đại đô thị, 1×1, phúc hắc công, khả ái đại thúc thụ, cường công cường thụ, ngược luyến tàn tâm, HE.

Kiếm Lãnh Tâm Hàn cổ trang, 1 x 1, HE

Kiển Hiện đại đô thị, nhất thụ đa công, huynh đệ văn, anh tuấn ca ca thụ x niên hạ phúc hắc công, cao H.

Kiến Quỷ   01  02 Hiện đại đô thị, ôn nhu công x khả ái thụ, người x quỷ, tiểu ngược, HE<3

Kiền Sài Liệt Hỏa 01 02 Hiện đại, nhất thụ nhất công, thật thà thú tính công, mĩ nữ vương thụ, HE.

Kiều Thượng Đính Ước Kiều Hạ Ái  Hiện đại đô thị, nhất thụ nhất công, HE..

Kiki Vs Mimi hiện đại đô thị, ấm áp văn

Kim Bài Đả Thủ  hiện đại, hắc bang, cường cường, hiện thực hướng, 1×1, HE

Kim Bài Trợ Lý 01   02  03 Hiện đại – Giới giải trí – Hài hước – 1×1 – HE , tình hữu độc chung

Kim Dạ Bất Lưu Nhân Hiện đại hắc đạo, bá đạo cường công, bình phàm thụ, HE

Kim Hồ delete

Kim Tiền Bang Nhất thụ nhất công, hài, xuyên qua, giang hồ.

Kim Thiền Thoát Xác Đam mỹ/ Round Robin/ Hiện đại văn, ngược văn, có H/ Nhất thụ đa công/ Cường – cường/ HE

Kính Ảnh Tình Duyên  cổ trang, Hình đường đường chủ công x Trung khuyển thị vệ thụ, HE 

Kinh Đô Đào Hoa Nguyên chủng điền văn, xuyên không, cổ trang, 1×1, HE.

Kinh Thành Tứ Thiếu gia

 • Ách Nô cổ trang, cung đình, 1×1, ngược tâm, mỹ nhược thụ, công sủng thụ, HE
 • Hóa Nan Thức  cổ trang giang hồ, cường thế bá đạo giáo chủ công, ngu ngơ thụ, H văn, HE 
 • Nặc Tàng cổ trang, giang hồ, cường công cường thụ, giáo chủ công, 1×1, HE

Kinh Thuế  hiện đại đô thị, tiểu vương tử phúc hắc công, giàu mới nổi đại thúc thụ, tình địch biến tình nhân, HE

Kỳ Di Nhất Sinh Ngôi thứ nhất, Phú gia/ bố y, sinh hoạt, hối tiếc, âm soa dương thác

Kỳ Duyên Hệ Liệt:

 • Ô Long Kỳ Duyên cổ trang, lãnh khốc cường công, ôn nhu bình thường thiện lương thụ, sinh tử văn, điềm văn có chút ngược.
 • Thiên Tứ Kỳ Duyên cổ trang, cung đình, hoàng đế cường công, ôn nhu thái giám tham tài thụ, chính kịch, điềm văn, HE

Kỳ Đãi Độ Complete Q1 Hiện đại đô thị, 1 vs 1, HE

Kỳ Định Kim Sinh hiện đại, nhất thụ nhất công, ấm áp văn, HE.

Ký Hiệu Cổ đại, 1×1, âm soa dương thác, phá án, ngụy huynh đệ, có chút hài, HE

Ký Ức Chi Tỏa  Hiện Đại, ngược tâm, trinh thám, cường công cường thụ, HE

Kỵ Sĩ Diệt Vong (Mạt Nhật Kỵ Sĩ) Tây phương ma pháp, dị thế đại lục, nhất thụ nhất công, công sủng thụ, (lãng mạn), H văn, HE.

3 thoughts on “H – K

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s