List nhất thụ đa công

2+

2012 Mạt Thế Sinh Tồn Lục 01 02

A Nhuyễn ( quá trình NP, kết thúc 1×1 )

Ác Chi Hoa

Ái Linh

Ai Cùng Ai Gặp Thoáng Qua

Ám Dạ Trầm Luân Complete

Atula Vương Đích Nam Nhân 1-12  13 – 22  23 trở đi

Ba người Nam Nhân Ta Đều Yêu  Complete ( ngụy np )

Ba Người Tính Phúc Sinh Hoạt Complete

Bá Tình Thủ Ái Complete

Bách Thảo Chiết

Bảng Thượng Hoa Kiệu Giá Liễu Lang  01  02

Băng Hỏa

Bái Thác Liễu, Tiểu Bạch!

Bảo Bối Complete CV Q1

Bạo Quân

Bầy Sói Giữa Đường

Bất Tử Ái Hệ Liệt

  • Thánh Huyết Chi Vương  01  02

Bê Bối Sự Lưu Niên

Bị Cấm Cố Đích Ba Ba Complete

Bối Phụ Dương Quang Complete ( quá trình NP kết thúc 1×1 )

Buông Tha Cho Ta Được Không Complete ( ngụy np )

Ca Thần Chi Luyến Complete

Cảnh Quan Đích Lão Hổ Lão Công

Cấm Ái Chi Tương Sủng Complete

Cấm Đoạn Chi Luyến

Cảnh Cục Kí Sự

Cuồng Hỏa

Cước Đạp Lưỡng Thuyền Complete

Cha Là Long Tộc

Chạy Trở Về Thế Giới Của Các Ngươi

Chiết Mai Lưu Hương

Chỉ Túy Kim Mê Complete

Chính Là Yêu Sủng Ngươi

Cúc Đãng  Complete

Cung Nghiệt Complete

Cực Phẩm Tiểu Thái Giám

Cực Phẩm Thái Tử Mê Luyến Hồng Trần 01 02

Cường Thủ Hào Đoạt   PN

Dạ Vương

Dã Thú Pháp Tắc  01  02

Dâm Đãng Mĩ Thiếu Niên Complete

Dị Giới Chi Long Bảo Bảo

Dị Thú

Diễm Sủng Thiên Hạ

Diện Cụ  01  02

Dụ Đồng 01 02(Từ chương 55) Complete

Dụ Tội

Dữ Thiên Địa Đồng Thú

Dục Mãn Hạnh Lâm Complete

Dục Thần

Dương Hoàng Đế Vs Sáu Con Lang Đại Thần  01  02 Complete

Đại Thúc, Chúng Ta Yêu Ngươi

Đại Thúc, Hữu Yêu Khí!

Đại Thúc Biệt Tưởng Đào

Đại Thúc Thượng Ngộ Lang

Đam Mỹ Giới Chi Xuyên Qua Liên Hợp Hội Hội Trưởng  Complete

Đào Hoa Hành

Đảo Môi Đích Vân Chân Nhân

Đát Kỷ

Đế Nghiệp Vô Thương Complete

Đế thụ 01 02

Đôi Cánh Mà Tôi Muốn Có Complete

Đường Lang Quân Complete

 

God! Ngã Đại Giá Complete Q1

Hy Lạp Động Kinh Thần Thoại Complete ( quá trình NP kết thúc 1×1 )  Thần Thoại Hy Lạp Hiện Đại

Hoa dung thiên hạ

Hoàng Lạc Thiên Nhai

Hồi Ức Quân Nhân Đồng Tính Truyện   Complete

Hội phôi đích, khinh điểm

Hồng Tình

 Hồng Trần Viễn Tại Thiên Biên Ngoại  Complete

Hủ Ước Số  01  02

Huyền cực Online  Complete

Huyết Dạ  01  02

Huyết Sắc Chi Nguyệt Complete

Kha Nam Complete

Khách Điếm Lão Bản

  • Chính Văn 01 02 03 04 (Từ Chương 26) 05 (từ chương 40) Complete
  • Phiên Ngoại 01 02

Kiếm Tu Lãnh Loại Tốc Thần Pháp

Khiêu Thủy Vương Tử Bạo Mễ Hoa Hệ Liệt

Khiếu Nguyệt

Không Thể Không Yêu Ta  Complete

Khóa Thế Tình Duyên Complete

Khuynh Tẫn Triền Miên 01  02

Khuynh Thành Chi Luyến  01  02

Kiển Complete

Kết Dữ Kiếp

Kim Thiền Thoát Xác Complete

Kỳ Lân Hàng Thế Online

La Mã Loạn Nhật

Lam Nhan ‘Bất’ Bạc Mệnh Complete

Lãnh Hương

Là Ai Làm Cho Ta Xuyên Qua

Lãm Nguyệt 01 02 (từ chương 11) 03 (từ chương 13)

Lang Ái Tự Hỏa Complete PN Đầu Lang Tống Báo

Lão Tử Người Tốt?!!

Loạn Ly

Loạn Thần Truyện

Long Hồ

Lưỡng Ốc Tam Phu Complete

Lưỡng Vương Nhất Hậu

Ma Vương Ta Muốn Công Ngươi Complete

Mạt Thế Trùng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành

Mặt Người Dạ Thú  01  02

Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa Complete

Mê Luyến

Mê Thất  01  02 Complete

Mệnh Phạm Đào Hoa Chi Dục Nhiễm Lang Yên

Mỹ Nhân, Ta Lãnh!

Nam Sủng Phải Xoay Người

Ngân Báo Đích Thiếu Niên Sủng Vật Complete

Ngã Ái Biến Thái Complete

Ngã Bất Khiếm Nhĩ Môn Đích

Nguyên Nhược Ngữ     01    02    03  Complete

Nghịch Thiên Chí Sủng

Ngự Hoàng

Ngục Hữu Hung Tàn 

Nguyệt Hà Tuyết

Nguyệt Tiêu

Nhạ Quỷ

Nhất Kiến Chung Tình (Huyền Dạ Khinh Ẩn) 01  02 Complete

Nhất Chích Linh Dương Lưỡng Chích Lang  Complete

Nhập Cung Vi Tặc Complete

Nhân Thú Loạn Complete

Như Lang complete

Ô Hắc Ma hoàng Chi Trói Buộc  Phiên Ngoại   Complete

Phá Quán Tử Phá Suất 01   02  Complete

Phản Xuyên Qua Cường Hạ Nhược Thượng  01  02

Phệ Ái Như Huyết Complete

Phiến Tử Hoà Ngã Complete

Phi Trần  01  02

Phía Sau Lang Là Sói Complete

Phong Lưu Quyển 01 Complete 02

Phong Vô Nhai 01 02 (từ chương 20)

Phù Hoa Lãng Nhị

Phụ

Phượng Huyền Cung Thương  Complete Phiên Ngoại  01  02 Complete

Prey-Hunter, Who is who?

 

Quân Bộ Phong Hậu Kế Hoạch

“Soả” Hậu Khuynh Thiên Hạ

Sài Lang Hổ Bái

Siêu Sao

Sống Lại Dưỡng Đều Là Lang

Sử tiền nam thê hàm ngư phiên thân ký

Sủng Manh Thê

Sủng Nhĩ Bất Cú 01 02 Complete

Sửu Tiên

Song Sinh Ác Ma

Sơn Thần Tế Complete

Ta Biến Thành Con Của Mình

Ta Là Một Bát Thịt Kho Tàu Complete

Ta Là Thần Thú Không Phải Thần Thụ

Ta Không Phải Vương Tử  Q1  Q2

Tam Đại Loạn Luân Complete

Tam Thế Vấn Tình

Tẩm Thất Mỹ Lang Complete

Thanh Bình Nhạc Complete

Thanh Sơn Thủy Linh Chi Ôn Dụ Thiên   Complete

Thánh Quốc Thần Thú Hệ Liệt

Thập Nhị Thánh Thú Cung 01  02  Complete

Thần Thụ Giang Hồ

Thiếu Niên Lạc Thượng Đích Phiền Não

Thiết Phu Yêu

Thiết Kế Sư Trọng Sinh Băng Tình Lộ

Thú Ái

Thú Nhân Chi Luyến Sủng

Thú Nô Complete

Thụ Công Thiên Hạ

Thụ Tính Đại Phát

Thủy Sắc Hệ Liệt :

Tịch Chiếu Huề Phương Điện 01  Complete (private) 02

Tiểu Nhân Nan Dưỡng

Tiểu Thụ Ghẹo Nhân Ái

Tiểu Thư Cưới Vợ 01  02  Complete

Tiểu Thú Phản Công Chiến 01 02 (từ chương 13)

Tinh Nhược Sồ Cúc

Tội Lỗi Dưới Ánh Mặt Trời

Tranh Đoạt

Tranh Đoạt ( đồng nhân Conan ) Complete

Trầm Miên

Trường Phong Vạn Lí

Trừng Phạt Quân Phục Hệ Liệt

Trên Đời Có 6 Việc Nên Làm Nhất Complete

Triều Lạc Nham Tây  01  02 (Từ chương 21)

Tượng Phong Tử Nhất Dạng Ái Nhĩ

Tử Chi Ái

Tử Lê  (ngụy NP) Complete

Tứ Bề Thọ Địch

Tứ Diệp Mục Túc

Tuần Thú Truyện

Tương Kế Tựu Kế (ngụy NP)

Tuyệt thế phong lưu luyến khuynh thành

Viễn Khê

Vĩnh viễn là một tính nô Complete

Vị Tằng Vọng Ký

Võ Lâm Minh Tư Mật Ký Sự

Võ Lâm Oai Hiệp Truyện c1-19 bị del 01 (từ c20) 02 (từ c56) Complete Phiên Ngoại

Vô Ái Song Tử Complete

Vô Ngữ Ngôn Thương  Complete

Võng Du Chi Dâm Đãng Nhân Sinh 01 & 02 (cùng ng edit)

Võng Du Chi Tuyệt Sắc Tiểu Hồ  01  02

Xuyên Qua Ngàn Năm Chi Võng Du Complete

Yêu Ma Đạo  01  02

Yêu Tinh Đương Đạo

Yêu Thương

Yêu Vũ Dạ Mị  Complete

 

21 thoughts on “List nhất thụ đa công

  1. Bạn có thể giới thiệu cho mình truyện nào nhất thụ đa công mà không có MA hay cổ trang hay võng du,…nói chung là hiện đại kiểu thanh xuân vườn trường và không có bạo hay sinh tử gì ấy (mình đòi hỏi cao quá 😛 ) không được cũng không sao cả,à nhưng mà bạn tìm truyện để edit ở đâu thế có thể chỉ cho mình ko ?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s